EJL soovitused alates 18.05

EJLi soovitused jalgpallitreeningute korraldamiseks õues alates 18. maist

Olukorras, kus on võimalik jälle treenida ja võistlustega jätkata/alustada, soovime rõhutada mitut olulist punkti:

• Kuigi treenimine ja mängimine on tavamoel lubatud, tuleb endiselt võimalusel vältida tarbetuid kontakte nii treeningul kui ka enne ja parast mängu. Näiteks treeningute läbiviimisel pole mõistlik koguda mängijaid harjutuste jaoks väikesele maa-alale ja suurtesse gruppidesse või ühelgi muul moel ebavajalikult suurendada kontaktide hulka.

• Tuleb mõista, et treenimine ja võistluste korraldamine ei anna jalgpalluritele eriõiguseid väljaspool väljakut, kus tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ja kõiki muid ettevaatusabinõusid.

• Seoses otsusega lubada treenimine ja mängimine, lasub meil kõigil suur vastutus — vastutustundlik käitumine ja reeglite järgimine tagab selle, et viirus ei leviks jalgpalliringkonnas.

• Peame suhtuma reeglite järgimisse täie tõsidusega, sest iga rikkumine võib põhjustada ahelreaktsiooni, mis seab ohtu nii treeningute kui ka võistluste toimumise.

• Palun pöörake erilist tähelepanu varustuse ja pindade desinfitseerimisele, mille kohta saab täpsemat infot meie soovitustest.

Üldinfo:

• Vastavalt vabariigi valitsuse 14. mai otsusele lubatakse alates 18. maist vabas õhus treeningute korraldamine pealtvaatajateta, kui tegevuses osalejaid on maksimaalselt 100.

• Iga jalgpalliväljaku kasutamiseks peab olema määratud vastutav isik, kes koordineerib tegevusi antud staadionil ja kelle kontaktandmed on avalikud.

• Treeningtegevuse eest vastutaval isikul on kohustus informeerida kõiki treeningutel osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.

• Staadionile juurdepääs on lubatud ainult treeningtegevusega seotud isikutele.

• Kogu tegevuse vältel peab olema desinfitseerimisvahendite kättesaadavus tagatud kõikidele osalejatele. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.

• Treeningtegevusega seotud isikute arv ühel staadionil tohib olla samaaegselt maksimaalselt 100 inimest.

• Treeningute eel ja järel järgitakse jätkuvalt 2+2 reeglit.

Enne treeningule saabumist:

• Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.

• Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne).

• Vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.

• Soovituslik on saabuda treeningule treeningvarustuses.

• Soovituslik on siseruumide kasutust vältida. Juhul kui soovitakse riietusruume kasutada, tuleb järgida järgmisi nõudeid:

– riietus- ja pesuruumi lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest;

– inimesed hoiavad kahemeetrist vahet;

– kasutuses olevad kapid ja dušid peavad olema teineteisest kahe meetri kaugusel;

– kasutatakse isiklikke hügieenivahendeid;

– ruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik.

• Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

Treening:

• Lõppeva ja algava treeningu vahel peab olema vähemalt 15 minutit selleks, et jääks piisavalt aega eelmisel grupil väljakult lahkumiseks, inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.

• Soovituslik on staadionile saabumisel ja lahkumisel kasutada erinevaid sissepääse.

• Osalejad on kohustatud järgima 2+2 reeglit staadionile pääsemist oodates ja staadionilt lahkudes.

– Antud reegli täitmise tagamine on jätkuvalt vastutava isiku kohustus.

• Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

• Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel on soovituslik territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.

• Jalgpall on juhusliku kontaktiga spordiala, seega jalgpalli rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevalt on alates 18.05.2020 lubatud jalgpallitreeningud tavapärases vormis.

• Soovituslik on jätkuvalt vältida gruppidesse kogunemisi treeningu käigus (harjutused, koosolekud, joogipausid, venitusharjutused).

• Soovituslik on kasutada isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.

• Treeningul osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.

• Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on jätkuvalt kohustuslik.

Küsimused:

• Treeningute läbiviija määrab osalejatele ja lastevanematele kontaktisiku, kelle poole on võimalik küsimuste poole pöörduda.

Kõikides siinses dokumendis käsitlemata jäänud punktides tuleb juhinduda „Spordivõistluste korraldamine vabas õhus alates 18. maist COVID-19 perioodil”.