HomeNooredTule Trenni!

AVALDUS LAPSE JALGPALLITREENINGUTEL OSALEMISEKS
(täidab lapsevanem/hooldaja)

  Töökoht  Töökoht

   

  Avalduse esitamisega palun minu lapsel osa võtta FC Kose jalgpallitreeningutest. Kinnitan, et olen esitanud lapse kohta õiget ja minule teada olevat teavet. Olen teadlik sellest, et ankeedis esitatud küsimused on olulised lapsele ohutu ja arendava treeningu läbiviimiseks. Lapse ankeetandmete muutumisel teavitan koheselt jalgpalliklubi. Käesoleva avalduse esitamisega kinnitan, et olen tutvunud FC Kose maksmiskorraga ja nõustun klubi poolt kehtestatud tingimustega. Tutvuda saab tingimustega www.fckose.ee/maksmiskord/ ja www.fckose.ee/klubi/kodukord/.

  FC KOSE TOETAJAD

  https://www.fckose.ee/wp-content/uploads/2023/11/logo_V4.png

  FC Kose Kõik õigused kaitstud