Kodukord

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1 Pärast kahe nädalast katseaega peab iga lapsevanem teatama treenerile või klubi juhtkonnale, kas laps soovib liituda FC Kose treeningutega.

1.2 Klubiga liitumise korral tuleb täita vormikohane ankeet, mille lapsevanem saab treeneri käest või all järgnevalt lingilt:
Avaldus2015-2016-LA Kose

1.3 Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu iga kuu 15. kuupäevaks ettemaksuna käimasoleva kuu eest.

1.4 Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt kui mängid FC Kose võistkonnaga Eesti Meistrivõistlusi, lasteaiarühmades treenijad tasuvad liikmemaksu treeningperioodi eest. Liikmemaksu tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on puudutud. (v.a pikemaajalisem haigus või trauma, millest on treenerit või klubi kirjalikult teavitatud).

1.5 Kui liikmemaks ei ole tasutud 3 järjestikust kuud, on klubil õigus klubiliiget treeningule või mängule mitte lubada.

1.6 Klubist lahkumise korral tuleb klubile esitada sellekohane vabas vormis avaldus.

2. Treeningud ja võistlused

2.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 1-3 korda nädalas.

2.2 Treeninguid viivad läbi Jalgpalliliidu poolt koolitatud treenerid.

2.3 Treeningult või mängult puudumise korral palun teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik (v.a lasteaiarühmad).

2.4 Mängudel ja treeningutel kohustub mängija hoidma oma klubi mainet ning käituma korrektselt klubikaaslaste ning vastasmängijate ja kohtunikega. Alati tuleb austada treenerit ja kuulata tema sõna.

3. Eesti Meistrivõistlustele registreeritud mängija

3.1 Kõik mängijad, kes on FC Kose all registreeritud EMV-le ning kellel on soetatud EJL mängijalitsents, on kohustatud osalema meistrivõistluste mängudes.

3.2 Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem või mängija kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad muudatused.

3.3 Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik klubidevahelise kokkuleppe saavutamisel ning reguleeritud EJL reglemendi poolt.

4. Lapsevanema kohustused

4.1 Lapsevanem usaldab treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.

4.2 Probleemide ja küsimuste korral palume lapsevanemal pöörduda treeneri või klubi poole, et üheskoos lahendused leida.

4.3 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse ei treeningutel ega võistlustel.

4.4 Lapsevanemal ei ole lubatud treeningutel ja mängudel kõrvalseisjana oma last või teisi lapsi juhendada ega kritiseerida. Positiivne kaasaelamine ja oma klubi toetamine on alati teretulnud.

FC KOSE TOETAJAD

http://www.fckose.ee/wp-content/uploads/2023/11/logo_V4.png

FC Kose Kõik õigused kaitstud